Prosinec 2009

Kai

31. prosince 2009 v 18:05 | Kazahana Koyuki |  Kai

Sakura Haruno (S) 5

31. prosince 2009 v 15:19 | Kazahana Koyuki |  Sakura Haruno (S)

Edward 19

31. prosince 2009 v 12:33 | Kazahana Koyuki |  Edward Elric


Gaara 8

30. prosince 2009 v 16:43 | Kazahana Koyuki |  Gaara

Hagi

30. prosince 2009 v 10:07 | Kazahana Koyuki |  Hagi

Irma 20

29. prosince 2009 v 17:13 | Kazahana Koyuki |  Irma Lairová

Jean 3

29. prosince 2009 v 12:39 | Kazahana Koyuki |  Jean Havoc

Tsunade (S) 2

28. prosince 2009 v 15:57 | Kazahana Koyuki |  Tsunade (S)

Rukia Kuchiki 4

28. prosince 2009 v 13:28 | Kazahana Koyuki |  Rukia Kuchiki

David

28. prosince 2009 v 10:27 | Kazahana Koyuki |  David

Jiraiya 4

27. prosince 2009 v 16:50 | Kazahana Koyuki |  Jiraiya

Watteau 1

27. prosince 2009 v 11:26 | Kazahana Koyuki |  Watteau Farman

Taranee 18

27. prosince 2009 v 9:29 | Kazahana Koyuki |  Taranee Cooková

Saya

26. prosince 2009 v 19:13 | Kazahana Koyuki |  Saya

Lee Rock (S) 2

26. prosince 2009 v 11:38 | Kazahana Koyuki |  Lee Rock (S)

Inoue Orichime 4

25. prosince 2009 v 15:19 | Kazahana Koyuki |  Inoue Orichime

Lust 4

25. prosince 2009 v 15:19 | Kazahana Koyuki |  Lust

2.hokage - Nidaime 1

25. prosince 2009 v 11:59 | Kazahana Koyuki |  2.hokage - Nidaime

Strážkyně 25

24. prosince 2009 v 19:31 | Kazahana Koyuki |  Strážkyně