Červen 2010

Ino Yamaka (S) 1

30. června 2010 v 22:54 | Kazahana Koyuki |  Ino Yamaka (S)

Chiaki Nagoya - Sinbad 2

30. června 2010 v 20:54 | Kazahana Koyuki |  Chiaki Nagoya

Naruto Uzumaki (S) 10

27. června 2010 v 12:34 | Kazahana Koyuki |  Naruto Uzumaki (S)

Fuhrer 5

26. června 2010 v 20:59 | Kazahana Koyuki |  Fuhrer King Bradley

Rukia Kuchiki 8

25. června 2010 v 10:26 | Kazahana Koyuki |  Rukia Kuchiki

Gaara 10

23. června 2010 v 18:35 | Kazahana Koyuki |  Gaara

Ugaki - Gezeru

21. června 2010 v 17:24 | Kazahana Koyuki |  Ugaki - Gezeru
Ugaki

Rudý štít 2

21. června 2010 v 17:23 | Kazahana Koyuki |  Rudý štít

Kakashi Hatake (S) 9

19. června 2010 v 16:59 | Kazahana Koyuki |  Kakashi Hatke (S)

Sloth 4

19. června 2010 v 11:52 | Kazahana Koyuki |  Sloth

Maron a Chiaki 1

18. června 2010 v 10:22 | Kazahana Koyuki |  Maron a Chiaki

3. Hokage 6

16. června 2010 v 18:49 | Kazahana Koyuki |  3.Hokage - Sarutobi

Jean 4

14. června 2010 v 21:47 | Kazahana Koyuki |  Jean Havoc

Yoshino Soma - Gete

13. června 2010 v 7:42 | Kazahana Koyuki |  Yoshino Soma - Gete
Yoshino Soma

Hidan (S) 3

12. června 2010 v 11:03 | Kazahana Koyuki |  Hidan (S)

Carl 1

11. června 2010 v 17:43 | Kazahana Koyuki |  Carl
Carl

Chouji 4

8. června 2010 v 19:24 | Kazahana Koyuki |  Chouji Akimichi
Chouji

Fin Fish 2

7. června 2010 v 7:48 | Kazahana Koyuki |  Fin Fish

Izumi 6

6. června 2010 v 14:48 | Kazahana Koyuki |  Izumi

Sakura Haruno (S) 8

5. června 2010 v 21:01 | Kazahana Koyuki |  Sakura Haruno (S)