Leden 2011

Ugaki - Gezeru 2

31. ledna 2011 v 21:27 | Kazahana Koyuki |  Ugaki - Gezeru
Ugaki - Gezeru

Yamato (S) 6

31. ledna 2011 v 15:43 | Kazahana Koyuki |  Yamato (S)
Yamato (S)
Yamato (S)


Tým Gai 3

30. ledna 2011 v 0:28 | Kazahana Koyuki |  Tým Gai
Tým Gai

Kai 5

29. ledna 2011 v 11:17 | Kazahana Koyuki |  Kai
Kai
Kai

Maron Kusakabe - Jeanne 14

29. ledna 2011 v 11:17 | Kazahana Koyuki |  Maron Kusakabe
Maron Kusakabe
Maron KusakabeLee 13

26. ledna 2011 v 9:17 | Kazahana Koyuki |  Lee Rock
Lee

Diva 2

25. ledna 2011 v 23:59 | Kazahana Koyuki |  Diva
Diva

Maron a Chiaki 5

25. ledna 2011 v 19:00 | Kazahana Koyuki |  Maron a Chiaki
Sinbad a Jeanne

dohromady 7

25. ledna 2011 v 10:26 | Kazahana Koyuki |  dohormady

Naruto Uzumaki (S) 13

24. ledna 2011 v 17:08 | Kazahana Koyuki |  Naruto Uzumaki (S)

Tsunade 4

24. ledna 2011 v 7:39 | Kazahana Koyuki |  5.Hokage - Tsunade
Tsunade
Tsunade

Urahara Kisuke 4

23. ledna 2011 v 16:21 | Kazahana Koyuki |  Urahara Kisuke
Urahara Kisuke
Urahara Kisuke

Amshel 3

23. ledna 2011 v 13:52 | Kazahana Koyuki |  Amshel
Amshel

Miyako Toudaji 6

23. ledna 2011 v 11:02 | Kazahana Koyuki |  Miyako Toudaji
Miyako Toudaji
Miyako Toudaji

Hiyori Sarugaki

23. ledna 2011 v 9:59 | Kazahana Koyuki |  Hiyori Sarugaki
Hiyori Sarugaki

Kiba Inuzuka (S) 3

22. ledna 2011 v 13:57 | Kazahana Koyuki |  Kiba Inuzuka (S)
Kiba Inuzuka a Akamaru (S)

Chiaki Nagoya - Sinbad 7

22. ledna 2011 v 9:35 | Kazahana Koyuki |  Chiaki Nagoya
Chiaki Nagoya
Chiaki Nagoya